Deyimler ve Anlamları – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Deyimler ve Anlamları

Deyimler ve anlamları ile ilgili örnekler vermeden önce “Deyim nedir?” sorusuna cevap verelim.

Deyim: Anlatıma dikkat çekmek amacıyla oluşmuş, en az iki kelimeden oluşan ve genellikle mecaz anlamlı olan söz öbekleridir.

Ayrıca bakınız : Deyimler konu anlatımı 

Deyim Örnekleri ve Anlamları (Deyimler Sözlüğü)

Deyim: Aba altından değnek göstermek

Anlamı: Birini imalı bir biçimde tehdit etmek.

Örnek Cümle:


Deyim: Aba altından sopa göstermek

Anlamı: Birini imalı bir biçimde tehdit etmek.

Örnek Cümle:


Deyim: Abuk sabuk konuşmak

Anlamı: Ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak.

Örnek Cümle:


Deyim: Açık kapı bırakmak

Anlamı: Bir konuya yeniden dönebilme imkânı bırakmak

Örnek Cümle:


Deyim: Adam etmek

Anlamı: Eğitmek, yetiştirmek, topluma yararlı duruma getirmek.

Örnek Cümle:


Deyim: Ah almak

Anlamı: Birinin bedduasını üstüne çekmek.

Örnek Cümle:


Deyim: Ah vah etmek

Anlamı: Pişman olmak.

Örnek Cümle:


Deyim: Ahı tutmak

Anlamı: Birinin bedduasının gerçekleşmesi

Örnek Cümle:


Deyim: Akan sular durmak

Anlamı: İtiraz edememek, söyleyecek sözü kalmamak.

Örnek Cümle:


Deyim: Akıntıya kürek çekmek

Anlamı: Olmayacak bir iş uğrunda boşuna çabalamak.

Örnek Cümle:


Deyim: Akla karayı seçmek

Anlamı: Bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek

Örnek Cümle:


Deyim: Aklı başına gelmek

Anlamı: Davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak.

Örnek Cümle:


Deyim: Aklı karışmak

Anlamı: Ne yapacağını bilememek, şaşırmak.

Örnek Cümle:


Deyim: Aklını çelmek

Anlamı: Niyetinden, kararından caydırmak.

Örnek Cümle:


Deyim: Başı göğe ermek ( Bu deyim daha çok alay amacıyla kullanılır.)

Anlamı: Beklenmeyen bir mutluluğa ermek.

Örnek Cümle :


Deyim: Batağa saplanmak

Anlamı: İçinden çıkılması güç bir durumda olmak

Örnek Cümle :


Deyim: Bindiği dalı kesmek

Anlamı: Kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi farkında olmadan yararsız duruma getirmek.

Örnek Cümle :


Deyim: Burnunda tütmek

Anlamı: Çok özlemek.

Örnek Cümle :


Deyim: Burun kıvırmak

Anlamı: Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek

Örnek Cümle :


Deyim: Buzları eritmek (buzlar çözülmek)

Anlamı: (mecaz) Aradaki soğukluk, dargınlık, gerginlik ortadan kalkmak.

Örnek Cümle :


Deyim: Can atmak

Anlamı: Çok istemek.

Örnek Cümle :


Deyim: Canevinden vurmak

Anlamı : En etkileyici yönünden saldırmak

Örnek Cümle :


Deyim: Cankulağı ile dinlemek

Anlamı : Çok dikkatli dinlemek

Örnek Cümle :


Deyim: Çam devirmek

Anlamı : Karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek

Örnek Cümle :


Deyim: Dara düşmek

Anlamı : Para sıkıntısına düşmek

Örnek Cümle :


Deyim: Dilinde tüy bitmek

Anlamı : Tekrar tekrar söylemekten usanmak

Örnek Cümle :


Deyim: Dizini dövmek

Anlamı : pişmanlık duymak

Örnek Cümle :


Deyim: Dört gözle beklemek

Anlamı : Çok isteyerek veya özleyerek beklemek

Örnek Cümle :


Deyim: Ekmeğinden etmek

Anlamı : İşinden atmak

Örnek Cümle :


Deyim: Ekmeğine yağ sürmek

Anlamı : İstemediği hâlde birinin işine yarayacak biçimde davranmak

Örnek Cümle :


Deyim: Ekmeğiyle oynamak

Anlamı : Geçim kaynağını tehlikeye düşürmek

Örnek Cümle :


Deyim: Eksik gedik

Anlamı : Gereksinim duyulan ufak tefek şeyler

Örnek Cümle :


Deyim: El ayak çekilmek

Anlamı : Ortalıkta hiç kimse kalmaması

Örnek Cümle :


Deyim: El etek öpmek

Anlamı : Bir işi yaptırmak için çok yalvarmak

Örnek Cümle :


Deyim: El üstünde tutmak

Anlamı : Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek

Örnek Cümle :


Deyim: Eli ayağına dolaşmak

Anlamı : Şaşırmak, telaşlanmak

Örnek Cümle :


Deyim: Eli silah tutmak

Anlamı : Silah kullanabilmek

Örnek Cümle :


Deyim: Eski kulağı kesiklerden olmak

Anlamı : Görmüş geçirmiş, çok deneyimli olmak.

Örnek Cümle :


Deyim: Etekleri tutuşmak

Anlamı : Çok telaşlanmak

Örnek Cümle :


Deyim: Etekleri zil çalmak

Anlamı : Çok sevinmek

Örnek Cümle :


Deyim: Etrafını almak

Anlamı : Çevresinde toplanmak, ortaya almak, kuşatmak

Örnek Cümle :


Deyim: Fırça çekmek / atmak

Anlamı : Azarlamak

Örnek Cümle :


Deyim: Göz atmak

Anlamı : Kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakıvermek

Örnek Cümle :


Deyim: Gözden düşmek

Anlamı : Bir kişi veya şey değerini yitirmek, rağbet görmemek

Örnek Cümle :


Deyim: Göze almak

Anlamı : Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek

Örnek Cümle :


Deyim: Göze girmek

Anlamı : Davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak

Örnek Cümle :


Deyim: Hapı yutmak

Anlamı : Kötü bir duruma düşmek

Örnek Cümle :


Deyim: Hayran olmak

Anlamı : Çok beğenmek

Örnek Cümle :


Deyim: Hesabını bilmek

Anlamı : Tutumlu olmak

Örnek Cümle :


Deyim: Icığını cıcığını çıkarmak

Anlamı : İncelenmemiş, elden geçirilmemiş hiçbir yerini bırakmamak

Örnek Cümle :


Deyim: Iska geçmek

Anlamı : Hedefe rast getirememek

Örnek Cümle :


Deyim: Işık tutmak

Anlamı : Konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek

Örnek Cümle :


Deyim: İçinin yağları erimek

Anlamı : Telaş veya kaygı ile üzülmek

Örnek Cümle :


Deyim: Kusur etmek

Anlamı : Yanlışlık yapmak

Örnek Cümle :


Deyim: Kusur etmemek

Anlamı : Hoş karşılanmayacak bir davranışta bulunmamak

Örnek Cümle :


Deyim: Ortalığı birbirine katmak

Anlamı : Kargaşa çıkarmak

Örnek Cümle :


Deyim: Punduna getirmek

Anlamı : Bir şeyi yapmak için uygun zamanı ve yeri seçmek

Örnek Cümle :


Deyim: Renk vermek

Anlamı : Açık etmek

Örnek Cümle :


Deyim: Rüyasında bile görmemek

Anlamı : Olacağını, gerçekleşeceğini düşünememek

Örnek Cümle :


Deyim: Şaka götürmemek

Anlamı : Şakadan hoşlanmamak

Örnek Cümle :


Deyim: Şöhret kazanmak

Anlamı : Ün sahibi olmak

Örnek Cümle :


Deyim: Umurunda olmak

Anlamı : Aldırmamak

Örnek Cümle :


Deyim: Üç aşağı beş yukarı

Anlamı : Yaklaşık olarak, az bir farkla

Örnek Cümle :


Deyim: Üzerinde durmak

Anlamı : Bir işe önem vermek, bir işle yakından, sürekli ilgilenmek

Örnek Cümle :


Deyim: Üzerine titremek / Üstüne titremek

Anlamı : Bir şeye veya kimseye sevgi, özen göstermek

Örnek Cümle :


Deyim: Yıldırım gibi

Anlamı : Büyük bir hızla

Örnek Cümle :


Deyim: Yola çıkmak

Anlamı : Herhangi bir şeyi esas almak, oradan başlamak

Örnek Cümle :


Deyim: Yüreği sızlamak

Anlamı : Çok acımak, çok üzülmek

Örnek Cümle :


Deyim: Yüzü kızarmak

Anlamı : Utanmak

Örnek Cümle :


Deyim: Zaman öldürmek

Anlamı : Boş şeylerle vakit geçirmek

Örnek Cümle :


Deyim: Zevkten dörtköşe olmak

Anlamı : Çok sevinip keyiflenmek, aşırı zevk duymak

Örnek Cümle :


 

1 comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.