Mektup Nedir ve Nasıl Yazılır? Mektup Örnekleri (6.Sınıf) – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Mektup Nedir ve Nasıl Yazılır? Mektup Örnekleri (6.Sınıf)

Bu yazıda mektup türü hakkında detaylı bilgi verip ardından mektup türünün özelliklerine değineceğiz. Ayrıca mektup türleri arasındaki farkları anlayabilmek için her bir türe örnekler de verilecektir.

Mektup Türünün Tarihçesi

Tarihsel olarak, mektuplar eski Hindistan, eski Mısır ve Sümer’den Roma, Yunanistan ve Çin’e kadar günümüze kadar var olmuştur. 17. ve 18. yüzyıllarda mektuplar kendi kendini eğitmek için kullanıldı. Mektupların temel amacı bilgi, haber ve selam göndermekti. Bazıları için mektuplar, eleştirel okuma, kendini ifade etme, polemik yazma ve aynı fikirde olan başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmanın bir yoluydu. Bazı insanlar için mektuplar yazılı bir performans olarak görülüyordu. Kişisel, diplomatik veya ticari nedenlerle olsun, yazışma arşivleri tarihçiler için birincil kaynak görevi görür. Belirli zamanlarda, örneğin Bizans epistolografisinde mektup yazmanın bir sanat formu ve bir edebiyat türü olduğu düşünülmüştür.

Daha Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Mektup Nedir?

Mektup: Birbirinden uzakta bulunan kişilerin haberleşmek için yazıp gönderdikleri yazı türüne mektup denir.

Mektuplar özelliklerine göre iki alt başlık altında incelenebilir. Bunlar:

a) Özel Mektuplar: Arkadaş, akraba ve dostların birbirine yazdığı mektuplara özel mektup denir. Bu mektup türünde samimi anlatım ön plandadır.
b) İş Mektuplar
: Özel kişilerin iş yerlerine yazdığı konusu iş hakkında bir talep ya da başvuru içeren mektuplardır.

Mektup Nasıl Yazılır?

Bu bölümde mektup türünün özellikleri ve mektubun nasıl yazılacağı (tarih, adres vb.) konularına değinilecektir.

Mektup Türünün Özellikleri:

 1. Mektup çizgisiz beyaz A4 kağıdına yazılmalıdır.
 2. Mektup yazarken mavi tükenmez kalem kullanılmalıdır.
 3. Mektupların sağ üst köşesine, mektubun yazıldığı tarih ve yer yazılmalıdır.
 4. Mektuplar yazıldığı kişeye yönelik hitap ifadeleriyle başlar. Hitap ifadelerinden sonra virgül kullanılmalıdır.
  Örnekler
  • Sevgili Kardeşim,
  • Değerli Dostum,
  • Kıymetli Öğrencim,
 5. Mektup kağıdının sol alt köşesine mektubu yazan kişinin adresi yazılır.
 6. Mektubun sağ alt köşesine ise imza ve ad-soyad yazılır.

Edebî Mektup Nedir?

Özel mektupların bir alt türü olarak değerlendirilebilecek olan edebî mektuplar, edebiyatçıların genellikle birbine yazdıkları mektuplardır. (Bir edebiyatçının ailesinden birine yazdığı mektuplar da edebî mektup olarak kabul edilebilir.) Bu mektuplar sanat değeri taşır ve zaman içinde tarihi bir belge hâline gelebilir.

Mektup Örnekleri

Edebi Mektup Örnekleri

Edebî Mektup Örneği
Edebî Mektup Örneği

İzmir, 13.4.1941

Sevgili Ziyacığım,

İzmir’de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara’da zannediyordun. On iki marttan beri hazırlık kıtasındayım. Hafta­ya Ankara’ya Yedek Subay Okuluna gidiyorum. Şimdilik askerî disiplinden şikâyetim yok. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım? Aklına gelmez diye derhâl söyleyeyim: Kenan Hulusi’yle beraber… Hulusi habire hikâye yazıyor. Hâlbuki ben, bir türlü kalemi elime alamıyorum. Ancak sana gönderdiğim şiiri tamamlayabildim. Bu şiiri Muhtar’a verirsin, mümkünse bir sahifede çıkmasını rica edersin. Yücel Mec­muası, İzmir’de iyi satış yapıyor. Bizim hazırlık kıtasındaki çocuklar da mecmuayı çok beğeniyorlar. Muhtar’a bu müjdeyi verebilirsin, selamlarımla beraber.

Kıtada temas ettiğim çocukların çoğu bizi tanıyor, hatta şiirlerimizden ezbere mısralar okuyacak kadar. Tabii bu durum, hepimizin hesabına çok hoşuma gitti. Şiir ve hikâye meraklıları da yok değil. Özetle, askerlikte sıkılmıyorum. Yedek Subay’da, daha birçok arkadaşımız da bize “Oktay, Orhan vs.” katılacakları için oradaki haya­tımızın daha enteresan olacağı muhakkak. Siyasi vaziyet de pek iç açıcı olmamakla beraber hadiselerin seyrini sükûnetle takip etmek lazım. Belki seni de tekrar görece­ğimizi ve kucaklayacağımızı ümit ediyorum. Şarkılarımızın yarım kalmasına, Tanrı elbette ki müsaade etmez. Şevket’e selam söyle. Onun da, senin vaziyetinde olduğunu sanırım. Güzel şiirler yazma işimize, her şeye rağmen devam etmek lazım.

Hasretle gözlerinden öper, seni Allah’a emanet ederim Ziyacığım.

Cahit Sıtkı Tarancı (Ziya’ya Mektuplar)


İş Mektubu Örneği

İş Mektubu Örneği
İş Mektubu Örneği

Özel Mektup Örneği

Özel Mektup Örneği
Özel Mektup Örneği

3 comments

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.