Bursluluk Sınavı Kılavuzu – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Bursluluk Sınavı Kılavuzu

Bursluluk Sınavı Nedir?

MEB tarafından her yıl yapılan ve başarılı öğrencilere burs imkanı sağlayan bir sınavdır.

Bursluluk Sınavına Hangi Sınıflar Katılabilir?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri sınava katılabilir.

2022 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Ne Zaman Yapılacak?

4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

Bursluluk Sınavı Başvuru Şartları Nedir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve
8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci
sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme
yaptırımı/cezası almamış olmak,
d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde
bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı
okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan
yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam
miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi
gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Bursluluk Sınavına Nasıl Başvurulur?

Yurt İçindeki Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri
a. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet
adreslerinden yapılabilecektir.
b. Sınav başvuruları 21 Nisan 2022 – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.
ç. Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve
eklerini,(Aşağıda indirme bağlantısı paylaşılacaktır.) okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından
kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda
tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/ yetersizlik durumu, alanı/dalı, sınıfı)
varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun
yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru
belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
e. Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu
veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve
talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Bursluluk Sınavı Hangi Dersleri Kapsar?

Sınav, ilgili derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar
kapsamında uygulanacaktır.
Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer
almaktadır.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilgiler 25

8.Sınıf ve Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından
hazırlanacaktır.)

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı
1 Türkçe 25
2 Matematik 25
3 Fen Bilimleri 25
4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar

Sıra NoDers AdıSoru Sayısı
1Türk Dili ve Edebiyatı25
2Matematik25
3Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve
Biyoloji)
25
4Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya
ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
25

Sınavda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler için;

  • -5, 6 ve 7’nci sınıflara Sosyal Bilgiler dersinden,
  • -8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11’inci sınıflara Sosyal Bilimler derslerinden
    (aynı sınıf seviyesindeki öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soru sayısı
    oranında)
    sorular yer alacaktır.

Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden
ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik
ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza
karşılığı verecektir.

Bursluluk Sınavıyla İlgili Evraklar

Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyannameyi aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Daha Detaylı Bilgi İçin 2022 İOKBS Kılavuzunu İndirebilirsiniz

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.