5. Sınıf Türkçe Konuları (2023 -2024 Müfredatı) – Türkçe Notları
Türkçe Notları

5. Sınıf Türkçe Konuları (2023 -2024 Müfredatı)

Türkçe Dersinin Amaçları

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

5.Sınıf Türkçe Yıllık Planı 2022-2023(Anıttepe Yayıncılık)

5. Sınıf Türkçe Konuları

Aşağıdaki konular Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu müfredata uygun olarak belirlenmiştir.

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Metin Türleri

 • Hikâye
 • Fabl
 • Masal
 • Haber
 • Mektup
 • Şiir

Kökler ve Ekler

 • Kök
 • Ek

Söz Grupları

Cümlede Anlam

Metin Bilgisi

Ses Bilgisi

Noktalama İşaretleri

 • Nokta
 • Virgül
 • Soru İşareti
 • Ünlem
 • İki Nokta
 • Kesme İşareti
 • Yay Ayraç
 • Köşeli Ayraç
 • Noktalı Virgül

3 comments

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.