Sayıların Yazılışı – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Sayıların Yazılışı

1)Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır.

Örnekler:

»üç yüz altmış beş

»bin iki yüz elli bir

»iki yüz 

»yüz üç bin altı 

»yedi yüz kırk dört bin doksan 

»beş yüz bin 

»bin sekiz yüz 

2)Saatler ve dakikalar metin içinde hem yazıyla hem de rakamla yazılabilir. Rakamla yazılırken saat ve dakika arasına iki nokta değil nokta konur.

Örnekler:

»saat dokuzu beş geçe »09.05
»saat sekizi on dakika üç saniye geçe »08.10
»saat yediye çeyrek kala »18.45

3) Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur.

Örnekler:

»28.434

»250.310

»326.197

4)Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.

Örnekler:

»1 milyar 500 milyon

»8 trilyon 412 milyar

»3 bin 255 kalem

5)Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında kullanılır.

Örnekler:

»II. Dünya Savaşı

»XX. yüzyıl

»III. Selim

6)Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir.

Örnekler:

»Beşinci

»5.

»5’inci

»İkinci

»2.

»2’nci

UYARI: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa­dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz:

»8.’inci değil 8’inci

»2.’nci değil 2’nci

7)Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

Örnekler:

»2’şer değil ikişer

»9’ar değil dokuzar

»100’er değil yüzer

8) Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

Örnekler:

»15,2 (15 tam, onda 2)

9)Para tutarı ve ölçülere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

Örnekler:

»1.500.000 lira

»25 kilogram

»150 kilometre

5 comments

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.