Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri

Bu cümlelerde sonucun ortaya çıkması, bir şarta bağlıdır. Bu cümleler iki bölüme ayrılabilir. Birinci bölüm koşul(şart), ikinci bölüm ise koşula bağlı ortaya çıkan sonuçtur. Dilimizde koşul anlamı sıklıkla “-se/-sa” ekiyle sağlanır. Ancak koşul(şart) anlamı “-ince, -dıkça, -madan; ise, ancak, ama, yalnız, üzere, yeter ki” gibi bazı ek ve sözcüklerle de sağlanabilir.

Örnekler

  • Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin.
    (Burada şart yemeğini yemektir. Eğer yemeğini yerse sonuç olarak dışarı çıkma eylemini gerçekleştirebilir.)
  • Benimle gelebilirsin ancak işime karışmayacaksın.
    (Bu cümlede şart işe karışmamaktır. Eğer şartı gerçekleştirecekse sonuç ortaya çıkacaktır. Sonuç ise “benimle gelebilirsin” kısmıdır.)
  • Çok çalışmadan sınavı kazanamazsın.
  • Dersini bitirmedikçe oyun oynayamazsın.
  • Şarkı söyleyebilirsin ama bağırmamalısın.

Uyarı: Şart anlamı katan “-se/-sa” eki ile dilek, istek anlamı katan “-se/-sa” birbirine karıştırılmamalıdır. Dilek anlamındaki “-se/-sa” eki koşul anlamı taşımaz.

Örnek

Dedem keşke bize gelse.
(Bu cümle koşul-sonuç cümlesi değildir.)

4 comments

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.