8. Sınıf Türkçe Konuları (2023-2024 Müfredatı) – Türkçe Notları
Türkçe Notları

8. Sınıf Türkçe Konuları (2023-2024 Müfredatı)

Türkçe Dersinin Amaçları

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

8.Sınıf Türkçe Yıllık Planı 2022-2023

8. Sınıf Türkçe Konuları

Aşağıdaki konular Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu müfredata uygun olarak belirlenmiştir.

Sözcükte Anlam

Sözcükler Arası Anlam İlişkisi

Dil Bilgisi

 • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Fiillerde Çatı
 • Anlatım Bozuklukları

Metin Türleri

 • Düşünce Yazıları (Fıkra, Makale, Deneme)
 • Olay Yazıları (Roman, Masal, Fabl, Hikaye, Destan, Tiyatro, Anı, Günlük)
 • Bildirme Yazıları (Biyografi, Otobiyografi, Haber, Röportaj, Reklam, Dilekçe)

Söz Grupları

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri ve Yazım (İmla) Kuralları

 • Yazım Kuralları
 • Nokta
 • Virgül
 • Soru İşareti
 • Ünlem
 • İki Nokta
 • Kesme İşareti
 • Yay Ayraç
 • Köşeli Ayraç
 • Noktalı Virgül

Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri (Betimleme, Öyküleme, Açıklama, Tartışma)
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları (Tanımlama, Karşılaştırma, Örnekleme, Tanık Gösterme, Benzetme, Sayısal Verilerden Yararlanma)
 • Anlatıcı Türleri (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)
 • Paragrafta Anlam(Paragrafta Ana Düşünce ve Yardımcı Düşünceler, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu, Paragrafta Duygular ve Duyular)
 • Paragrafta Yapı

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.