5.sınıf Ses Olayları Örnekleri – Türkçe Notları
Türkçe Notları

5.sınıf Ses Olayları Örnekleri

Milli Eğitim Bakanlığının ortaokul 5.sınıf müfredatının 2.dönem konularından birisi olan 5.sınıf ses bilgisi ve ses olayları (ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz türemesi, ünsüz sertleşmesi ve ünsüz yumuşaması) örneklerle detaylı olarak açıklanmıştır.

Bu yazıda 5. sınıf ses olayları ile ilgili örnek yer almaktadır. Daha detaylı bilgi için 5.sınıf ses bilgisi konusunu incelemeniz tavsiye ederim.

Ses Olayları aşağıdaki gibi 5 gruba ayrılır.

  • Ünlü Düşmesi
  • Ünlü Daralması
  • Ünsüz Sertleşmesi
  • Ünsüz Yumuşaması
  • Ünsüz Türemesi

Aşağıda bulunan ses olayları örnekleri yukarıdaki başlıklara göre listelenmiştir.

Ünlü Düşmesi Örnekleri

» karın – ı → karnı

» beyin – imiz → beynimiz

» oğul – u → oğlu

» gönül – e → gönle

» omuz-u → omzu

» burun-u → burnu

Ünlü Daralması Örnekleri

» başla     yor   →   başlıyor

» gülme  – yor   →   gülmüyor

» susma  – yor   →   susmuyor

» bekle     – yor   →   bekliyor

Ünsüz Yumuşaması Örnekleri

» ağaç – ı       →  ağacı

» kağıt – ı      →  kağıdı

» çocuk  – u  →  çocuğu

» çorap – ı     → çorabı

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) Örnekleri

» yavaş – ca   →  yavaşça

» unut – gan  →  unutkan

» et– gin           → etkin

» sınıf– ca       → sınıfça        

» kitap– cı        → kitapçı

» külah– dan   → külahtan

» geçmiş– di→ geçmişti

Ünsüz Türemesi Örnekleri

» af + etmek → affetmek

» ret + etmek → reddetmek

» hak + ı → hakkı 

» şık + ı → şıkkı

» zan + ı → zannı

» tıp + i → tıbbi

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.