Amaç Sonuç Cümleleri ile Neden Sonuç Cümleleri Arasındaki Fark (Püf Noktaları) – Türkçe Notları
Türkçe Notları

Amaç Sonuç Cümleleri ile Neden Sonuç Cümleleri Arasındaki Fark (Püf Noktaları)

Amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri sıklıkla karıştırılır. Aşağıdaki yazıda amaç-sonuç ve neden-sonuç cümlelerinin ne olduğunu ve aralarındaki farkların neler olduğunu detaylı olarak öğreneceksiniz.

İlk olarak amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri ne olduğunu öğrenelim.

Amaç-sonuç cümleleri

Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir. Amaç-sonuç cümlelerinde ortaya çıkan sonuca sorulan “Hangi amaçla?” sorusu bize amacı bildirir. Bu tip cümle yapılarını ezberlemek yerine mantığını kavramak daha doğru olacaktır.

Detaylı bilgi için: Amaç-sonuç cümleleri

Neden-sonuç cümleleri

Neden-sonuç cümlelerinde, herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç vardır. Bu cümlelerin yüklemine ya da sonuç kısmına “Neden?” ya da “Niçin?” sorusunu sorduğumuzda bize eylemin yapılma nedenini söyler.

Detaylı bilgi için: Neden-sonuç cümleleri

Amaç Sonuç Cümleleri ile Neden Sonuç Cümleleri Arasındaki Fark

Amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. İki yapıyı birbirinden ayırmak için amaç ve neden sözcüklerinin anlamlarını bilmek gerekir.

Amaç: Ulaşmak istenilen sonuç, maksat

Neden: Bir olayı doğuran başka bir olay.

Yukarıdaki tanımları karşılaştırdığımızda şunu fark edebiliriz: Amaçların gerçekleşip gerçekleşmediği genellikle bilinmez ancak nedenlerin gerçekleştiği kesindir.

Örnekler

  • İsmail Hoca, ıslanmamak için şemsiyesini açtı.
  • İsmail Hoca, ıslandığı için şemsiyesini açtı.

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde aradaki farkı anlayabiliriz. Sonuç iki cümlede de aynıdır yani şemsiyeyi açmak. Ancak ilk cümle amaç-sonuç cümlesidir. Çünkü ıslanmamak amacıyla şemsiyeyi açmıştır ve ıslanıp ıslanmadığı konusunda bir kesinlik yoktur.

İkinci cümle ise sebep-sonuç cümlesidir. Şemsiyeyi açma nedeni ıslanmasıdır. Yani ıslandığı kesindir.

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.